Nine of Cups
(Nove de Copas)

Nine of Cups

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Nine of Cups är ofta kallat “önskningskortet” och representerar tillfredsställelse, glädje och önskningar som går i uppfyllelse. Kortet visar en nöjd man som sitter framför nio bägare, vilket symboliserar överflöd, lycka och framgång. Detta kort indikerar att du har uppnått eller kommer att uppnå något du har önskat dig och att det är en tid av njutning och tacksamhet.

Rättvänd betydelse

När Nine of Cups är rättvänd, indikerar det att du är på väg att uppnå något du har hoppats på och att du känner dig nöjd och lycklig i ditt liv. Det är ett kort som föreslår att det är en tid att fira dina framgångar och att njuta av livets goda sidor. Kortet kan också vara en påminnelse om att vara tacksam för det du har och att dela din lycka med andra.

Omvänd betydelse

När Nine of Cups är omvänt, kan det tyda på att du kanske är överdrivet självbelåten eller att du fokuserar för mycket på dina egna önskningar och behov på bekostnad av andra. Det kan också indikera att du är otålig och vill att dina önskningar ska uppfyllas omedelbart, utan att vara villig att arbeta för dem. Omvänt kan kortet också tyda på att du har för höga förväntningar och att du behöver vara mer realistisk i dina mål och önskningar.

Exempel på en tolkning

Om Nine of Cups dyker upp i en läsning om dina relationer, kan det indikera att du upplever en period av harmoni och lycka i ditt kärleksliv. Det är en tid att fira din kärlek och att visa tacksamhet för din partner. Om du är singel, kan kortet antyda att du kommer att möta någon som uppfyller dina förväntningar och önskningar. Det är viktigt att komma ihåg att även om detta kort symboliserar önskningar som går i uppfyllelse, är det viktigt att vara tacksam och att inte ta saker för givet.


Mais cartas de tarô em "Copas"